Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Elinizde yasal olarak bağlayıcı bir belge olması biraz zaman alabilir – muhtemelen bu bürokratik engeli biliyorsunuzdur.

Şimdi uluslararası meslektaşlarınız veya iş ortaklarınız için başka bir dilde özenle hazırlanmış bu sözleşmelere veya iş belgelerine ihtiyacınız var mı?

Engelleri tekrar etmenize gerek yok! Hukuki çeviri uzmanları olarak, sertifikalı tercümanlarımız uzman metinlerinizi doğru, kesin ve dikkatli bir şekilde Türkçe ve Almanca’ya çevirirler:

Mahkeme mektupları, mahkeme kararları, mahkeme dosyaları, iddianameler, şikayetler, cezai emirler, tutuklama emirleri, formlar, kararlar, tanık ifadeleri, ihaleler, sertifikalar, raporlar, iş sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, iş ve hizmet sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, emlak sözleşmeleri, genel yasal yazışmalar, uluslararası ticaret hukuku, marka hukuku, banka garantileri, bilirkişi raporları vb.

Sözleşme çevirisi

Sözleşme tercümeniz için profesyonel tercümanlar
Çeviri sektöründe, hukuk sektöründen (hukuki çeviri) daha acil çeviriye ihtiyaç duyan neredeyse hiç bir alan yoktur.Kontrat tercümeleri hem çok kapsamlı hem de yoğun emek gerektiren bir iş olmasının yanı sıra metnin zorluk seviyesinden dolayı karmaşık bir çalışma olmasına rağmen, sözleşme metinlerine her zaman çok hızlı ve acilen ihtiyaç duyulmaktadır.
Bunun nedeni hızlı bir şekilde bulunur: Uluslararası anlaşmaların taslağının hazırlanması genellikle birkaç hafta hatta aylar alır. Bu sürece sadece ilgili tarafların çeşitli karar vericileri değil, aynı zamanda harici danışmanlar ve avukatlar da dahil olur. Süreç boyunca sürekli değişiklikler ve yeni taslak sözleşmeler vardır. İlgili herkesin ihtiyaç duydukları bilgileri olabildiğince çabuk almasını sağlamak için çevirilerin hızlı  bir şekilde yapılması gerekir.
 
İş sözleşmesinden sosyal sözleşmeye
Kontrat tercümesi: Tercüme büromuz, sözleşmeleri tercüme ederken neyin önemli olduğunu bilir ve istisnasız olarak hukuk alanında ilgili deneyime sahip ve bu nedenle çok çeşitli sözleşme türlerini profesyonelce tercüme edebilen eğitimli tercümanlar istihdam eder.
 
Aşağıdakiler dahil çok çeşitli uzmanlık alanlarında sözleşmeli tercümeler sunuyoruz: İş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, ana sözleşme, genel şartlar ve koşullar, Avrupa Birliği veya diğer uluslararası kuruluşların belgeleri, mahkemelerden alınan belgeler, sigorta poliçeleri, noterlik işlemleri ve tapuları vb.
 
Sözleşme çevirilerinde önemli olanlar
Sözleşmelerin ve diğer yasal metinlerin çevirisi, patent çevirilerinde olduğu gibi, bir metnin başka bir hukuk sistemine aktarılmasıyla ilgili değildir. Örneğin, Çince’ye çevrilecek bir Almanca metin için, Alman veya Avusturya yasaları belirleyicidir (aksi belirtilmedikçe). Uluslararası sözleşmelerde, ifa yeri, yetkili yargı yeri ve çevirinin geçerliliği ile ilgili kesin olarak tanımlanmış hükümler vardır. Çevirinin metin içeriği, orijinalin içeriğiyle tam olarak örtüşmelidir.
 
Sözleşme çevirileri için yetkili ortağınız BOZKURT-BABUR Sözlü ve Yazılı Tercüme Bürosu ile sözleşmeleriniz ve hukuki metinleriniz en iyi ellerde.
Yılların deneyimi ve sıkı kalite kontrolleri, uluslararası sözleşmelerinizin mükemmel çevirilerini garanti eder.