Gizlilik ve Güvenlik

  • Home
  • Gizlilik ve Güvenlik

VERİ KORUMASI

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Veri koruma, bu web sitesinin aşağıdaki yayıncısının yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir:

BOZKURT-BABUR .

BOZKURT-BABUR web sitesi genel olarak herhangi bir kişisel veri verilmeden kullanılabilir. Bununla birlikte, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin onayını alırız.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin ilgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve BOZKURT-BABUR için geçerli olan ülkeye özel veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz bu veri koruma beyannamesi ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri, bu veri koruma beyannamesi ile hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak BOZKURT-BABUR, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte özgürdür.

1. Tanımlar
BOZKURT-BABUR’un veri koruma beyannamesi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kabul edildiğinde Avrupa direktif ve yönetmelik veren kuruluş tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız için olduğu kadar halk için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.
Bu veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:
 
1) Kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır) ilişkin tüm bilgilerdir. Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad gibi bir tanımlayıcıya, bir kimlik numarasına, konum verilerine, çevrimiçi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir.

2) Etkilenen kişi

Etkilenen kişi, kişisel verileri işlemden sorumlu kişi tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.

3) İşleme

İşleme; toplama, kaydetme, düzenleme, sipariş verme, saklama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma gibi kişisel verilerle bağlantılı olarak otomatik süreçler veya bu tür süreçler yardımıyla veya bunlar olmaksızın gerçekleştirilen herhangi bir süreçtir. iletim, dağıtım veya diğer herhangi bir şekilde sağlama, karşılaştırma veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.

4) İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlenmelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

5) Profilleme

Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık ve kişisel konularla ilgili hususlar olmak üzere, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işlemesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, nerede olduğunu veya yerini değiştirmesini analiz etmek veya tahmin etmek.

6) Takma adlandırma

Takma isimlendirme, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri konusuna artık atanamayacak şekilde işlenmesidir, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin garanti altına alınmasını sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabidir. kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atanamaz.

7) Kontrolör 

Sorumlu kişi veya işlemden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik yasasına veya üye devletlerin yasalarına uygun olarak sağlanabilir.

8) İşlemciler

İşlemci, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır.

9) Alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olsun veya olmasın kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Birlik yasası veya üye devletlerin yasaları kapsamında belirli bir soruşturmanın parçası olarak kişisel verileri alabilecek makamlar alıcı olarak kabul edilmez.

10) Üçüncü

Üçüncü kişi, veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişinin veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluşudur.

11) Onay

Onay, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini belirttiği bir beyan veya diğer kesin olumlu eylemler şeklinde belirli bir durum için ilgili kişi tarafından verilen herhangi bir gönüllü, bilgilendirilmiş ve açık niyet beyanıdır. dır-dir.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye devletlerinde geçerli diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:

Yayıncı: BOZKURT-BABUR Mütercim Tercümanlık Bürosu
Sahibi: F. Bozkurt-Babur
Adres:  Kronenberg Str.3

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Tel .:  +49 1575 1766374

Web Sitesi:  www.bozkurt-babur.com

3. Çerezler
BOZKURT-BABUR web sitesinde çerez kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde saklanan ve saklanan metin dosyalarıdır.
Çok sayıda web sitesi ve sunucu tanımlama bilgilerini kullanır. Çoğu çerez, sözde çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerez için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Çerezin saklandığı belirli İnternet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir dizi karakterden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını diğer çerezler içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği ile tanınabilir ve tanımlanabilir.
BOZKURT-BABUR, çerezlerin kullanımı yoluyla, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.
Bir çerez kullanılarak, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcının çıkarlarına göre optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri hatırlamak için bir çerez kullanır.
Ayrıca web sitemizde, kullanıcıların gezinme davranışlarının analizini sağlayan çerezler kullanıyoruz.
Bu şekilde aşağıdaki veriler iletilebilir:
    • Sayfa görüntülemelerinin sıklığı
    • Girilen arama terimleri
    • Web sitesi işlevlerinin kullanımı
Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri, teknik önlemlerle anonim hale getirilir. Bu nedenle, verileri arayan kullanıcıya atamak artık mümkün değildir. Veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı, çerezlerin analiz amaçlı kullanımı hakkında bilgilendirilir ve bu kapsamda kullanılan kişisel verilerin işlenmesine dair onayı alınır. Bu bağlamda, bu veri koruma beyanına da bir referans vardır.
Analiz amacıyla tanımlama bilgileri kullanılarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcı onayını verdiyse Madde 6 (1) (a) GDPR’dir.

İlgili kişi, kullanılan İnternet tarayıcısındaki ilgili bir ayar aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını her zaman engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması
BOZKURT-BABUR web sitesi, bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından web sitesine her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (sözde yönlendiren), (4) üzerinden erişilen alt web siteleri web sitemizdeki bir erişim sistemi kontrol edilebilir, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veri ve bilgiler,
BOZKURT-BABUR, bu genel veri ve bilgileri kullanırken ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Daha ziyade, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunun için reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve ( 4) kolluk kuvvetlerine bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler bu nedenle bir yandan BOZKURT-BABUR tarafından istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve şirketimizdeki veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.
Ek olarak, ilgili kullanıcıların açıkça onay vermesi ve geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olması kaydıyla aşağıdaki kişisel veriler de kaydedilir:
    • Kullanıcıların adı ve soyadı
    • Kullanıcının IP adresi
    • Kullanıcının e-posta adresi
    • İkamet yerine ilişkin bilgiler (posta kodu vb.)
Kişisel verilerin işlenmesi, sözleşmeye dayalı olarak kabul edilen hizmetlerimizi yerine getirme ve çevrimiçi teklifimizi optimize etme konusundaki meşru menfaatimiz temelinde gerçekleşir.

Bu web sitesini herhangi bir kişisel bilgi vermeden de ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, çevrimiçi teklifimizi iyileştirmek için, erişim verilerinizi bu web sitesinde saklıyoruz (kişisel referans olmadan). Bu erişim verileri şunları içerir: B. talep ettiğiniz dosya veya İnternet sağlayıcınızın adı. Verileri anonim hale getirerek, kişiniz hakkında sonuç çıkarmak mümkün değildir.

5. SSL şifreleme

Aktarım sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için, HTTPS üzerinden en gelişmiş şifreleme yöntemlerini (örneğin SSL) kullanıyoruz.

6. Bültenimize abonelik
BOZKURT-BABUR internet sitesinde kullanıcılara firmamızın haber bültenine abone olma imkanı verilmektedir. Bu amaçla kullanılan giriş maskesi, haber bülteni siparişi verirken hangi kişisel verilerin işlemden sorumlu kişiye iletileceğini belirler.
BOZKURT-BABUR, müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla şirket teklifleri hakkında bir haber bülteni ile bilgilendirmektedir. Şirketimizin haber bülteni, ancak (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin haber bültenini almak için kaydolması durumunda ilgili kişi tarafından alınabilir. Yasal nedenlerden ötürü, çift kayıt prosedürü kullanılarak bülten gönderimi için ilk kez ilgili kişi tarafından girilen e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresinin sahibinin haber bültenini almaya yetkili olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Haber bültenine kaydolurken, kayıt sırasında ilgili kişi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan IP adresini ve ayrıca kayıt tarih ve saatini de kaydederiz. Bu verilerin toplanması, bir veri konusunun e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını daha sonraki bir zamanda izleyebilmek için gereklidir ve bu nedenle işlemden sorumlu kişi için yasal bir koruma görevi görür.

Haber bültenine kayıt olurken toplanan kişisel veriler sadece haber bültenimizi göndermek için kullanılacaktır. Ayrıca, haber bülteni hizmetinin çalışması veya ilgili bir kayıt için gerekli olması halinde haber bülteni aboneleri e-posta yoluyla bilgilendirilebilir, çünkü bu durum haber bülteni teklifinde veya teknik koşullarda değişiklik olması durumunda olabilir. Bülten hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz. Veri sahibi, haber bültenimize aboneliğini istediği zaman iptal edebilir. Veri sahibinin haber bültenini göndermemiz için bize verdiği kişisel verilerin depolanmasına yönelik onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Her haber bülteninde onayın geri alınması amacıyla ilgili bir bağlantı vardır. Ayrıca, doğrudan işlemden sorumlu kişinin web sitesinde haber bülteni gönderimi aboneliğinden çıkma veya bunun başka bir şekilde işlenmesinden sorumlu kişiyi bilgilendirme seçeneği de vardır. Bültenimizin içeriğinin bir kısmı reklam malzemesi içerebilir.

7. Bülten takibi
BOZKURT-BABUR haber bültenleri sözde izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen bu tür e-postalara gömülü minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarı veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. BOZKURT-BABUR, gömülü takip pikselini kullanarak, bir veri konusu tarafından bir e-postanın açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve veri sahibi tarafından e-postadaki hangi bağlantıların çağrıldığını algılayabilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini ilgili kişinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için işlemden sorumlu kişi tarafından saklanır ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Etkilenen kişiler, çift katılım prosedürü aracılığıyla verilen ilgili ayrı onay beyanını istedikleri zaman iptal etme hakkına sahiptir. Bir iptalin ardından, bu kişisel veriler işlemden sorumlu kişi tarafından silinecektir. BOZKURT-BABUR, haber bülteninin alınmasından kaynaklanan bir iptali otomatik olarak iptal olarak yorumlar.

8. Web sitemize kayıt
Veri sahibi, kişisel verileri sağlayarak işlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden sonuçların işlenmesinden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin aktarıldığı. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, işlemden sorumlu kişi tarafından ve kendi amaçları için münhasıran dahili kullanım için toplanır ve saklanır. İşlemeden sorumlu kişi, verilerin bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri yalnızca dahili kullanım için de kullanacak bir paket hizmet sağlayıcısına aktarılmasını ayarlayabilir,
İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kayıt olarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemenin ve gerekirse işlenen suçları araştırmamızı sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planına göre saklanır. Bu bakımdan, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişiyi korumak için gereklidir. Bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya aktarılması cezai kovuşturma için kullanılmadıkça üçüncü şahıslara aktarılmaz.
Veri konusunun gönüllü olarak kişisel verilerin sağlanmasıyla kaydedilmesi, veri denetleyicisinin, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilen veri konusu içeriği veya hizmetleri sunmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya işlemden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen sildirebilir.

İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair talep üzerine ilgili her kişiye herhangi bir zamanda bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, işlemden sorumlu kişi, yasal saklama gerekliliği olmaması koşuluyla, ilgili kişinin talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemden sorumlu kişinin tüm çalışanları, bu bağlamda iletişim kişisi olarak veri sahibine açıktır.

9. Web sitesi üzerinden iletişim seçenekleri

Yasal düzenlemeler gereği, BOZKURT-BABUR web sitesi, şirketimiz ile hızlı elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişime olanak sağlayan bilgiler içermekte olup, ayrıca sözde elektronik posta için genel bir adres (e-posta adresi) içermektedir. Bir veri konusu, işlemden sorumlu kişiyle e-posta veya bir iletişim formu ile iletişim kurarsa, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. İşlemden sorumlu kişiye tabi bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temasa geçilmesi amacıyla saklanır.

10. Web sitesindeki blogda yorum işlevi
BOZKURT-BABUR, kullanıcılara kontrolörün web sitesinde bulunan bir blogdaki bireysel blog gönderilerine bireysel yorumlar bırakma seçeneği sunar. Blog, genellikle halka açık olan ve blog yazarları veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler gönderebildiği veya sözde blog gönderilerine düşüncelerini yazabildiği bir web sitesidir. Blog yazıları genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

İlgili kişinin bu web sitesinde yayınlanan bloga yorum bırakması durumunda, ilgili kişinin bıraktığı yorumlara ek olarak, yorumun girildiği zaman ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma ad) ile ilgili bilgiler saklanır ve yayınlanır. Ayrıca, ilgili kişinin İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresi, güvenlik nedeniyle ve ilgili kişinin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi veya yorum göndererek yasadışı içerik yayınlaması durumunda saklanır. Bu kişisel verilerin depolanması, bu nedenle işlemden sorumlu kişinin kendi çıkarına olur, Böylece yasanın ihlali durumunda kendini aklayabilecekti. Bu toplanan kişisel veriler, bu tür bir aktarım kanunen gerekli olmadıkça veya işlemden sorumlu kişinin yasal savunmasına hizmet etmedikçe üçüncü şahıslara aktarılmaz.

11. Web sitesindeki blogda yer alan yorumlara abonelik
BOZKURT-BABUR bloguna gönderilen yorumlar genellikle üçüncü şahıslar tarafından abone olunabilir. Özellikle, bir yorumcunun, yorumunun ardından gelen belirli bir blog gönderisindeki yorumlara abone olma olasılığı vardır.

Bir veri konusu yorumlara abone olma seçeneğini seçerse, işlemden sorumlu kişi, sağlanan e-posta adresinin sahibinin gerçekten e-posta adresinin sahibi olup olmadığını kontrol etmek için çift kayıt prosedürünü kullanmak için otomatik bir onay e-postası gönderir. Seçenek karar verdi. Yorumlara abone olma seçeneği herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

12. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi
İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya bu, işlemden sorumlu kişinin Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya yasa veya yönetmeliklerde başka bir yasa koyucu tarafından belirtilmiş olması durumunda tabi olduğu, sağlandı.

Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilecek veya silinecektir. Her halükarda kişisel veriler maksimum 24 ay içinde silinecektir.

13. Veri Sahibi Hakları
1) Onaylama hakkı
İlgili her kişi, Avrupa direktif ve düzenleme yetkisi veren kuruluş tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin işlemden sorumlu kişiden onay talep etme hakkına sahiptir. Etkilenen bir kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
2) Erişim Hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendileri hakkında depolanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişiden alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri, veri öznesine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:
 
• işlemenin amaçları
 
• işlenen kişisel veri kategorileri
 
• Kişisel verilerin ifşa edildiği veya halen ifşa edilmekte olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki alıcılara veya uluslararası kuruluşlara
 
• Mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
 
• sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkının varlığı veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı
 
• bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı
 
• kişisel veriler veri sahibinden toplanmıyorsa: Verinin kaynağıyla ilgili tüm mevcut bilgiler
 
• Madde 22 Paragraf 1 ve 4 GDPR uyarınca profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında veri sahibi için anlamlı bilgiler
 

Ayrıca, veri konusu kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına ilişkin bilgi alma hakkına sahiptir. Durum böyleyse, veri konusu aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Bir veri konusu bu bilgi alma hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

3) Düzeltme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işlemenin amaçlarını dikkate alarak, tamamlanmamış kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir – ek bir beyan yoluyla dahil. Bir veri konusu bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
4) silme hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmadığı ölçüde sorumlu kişinin kendileriyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etme hakkına sahiptir:
 
• Kişisel veriler artık gerekli olmayan amaçlar için toplanmış veya başka şekilde işlenmiştir.
 
• Veri sahibi, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının 1 Harfine veya Madde 9 Paragraf 2’nin GDPR’nin mektubuna uygun olarak işlemenin dayandığı rızasını iptal eder ve işleme için başka hiçbir yasal dayanak yoktur.
 
• İlgili kişi, Madde 21 Paragraf 1 GDPR uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için geçersiz kılan meşru nedenler veya Madde 21 Paragraf 2 GDPR uyarınca ilgili kişi nesneler yoktur. işleniyor a.
 
• Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
 
• Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya sorumlu kişinin tabi olduğu üye devletlerin yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
 
• Kişisel veriler, GDPR 8. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.
 
Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi kişisel verilerinin BOZKURT-BABUR’da saklanmasını istiyorsa, işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla her an iletişime geçebilir. BOZKURT-BABUR çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişisel veriler BOZKURT-BABUR tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz sorumlu kişi olarak kişisel verileri GDPR 17. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca silmekle yükümlü ise, BOZKURT-BABUR mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır. ayrıca teknik nitelikte, diğer veri sorumlularını bilgilendirmek için, Yayınlanan kişisel verileri işleyenler, veri sahibinin bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya kopyalarının bu diğer veri denetleyicilerinden işlemenin gerekli olmadığı ölçüde silinmesini talep ettiğini bildirmek. BOZKURT-BABUR çalışanı münferit durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
 
5) İşlemenin kısıtlanması hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını zorunlu kılma hakkına sahiptir:
Veri sahibi, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz eder.
İşleme yasadışıdır, ilgili kişi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
Sorumlu kişi artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak ilgili kişinin yasal talepleri ileri sürmesi, uygulaması veya savunması için bunlara ihtiyacı vardır.
İlgili kişi, GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca işlemeye bir itirazda bulunmuştur ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin ilgili kişininkilerden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.

Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri sahibi BOZKURT-BABUR’da saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, işlemden sorumlu kişinin bir çalışanı ile her an iletişime geçebilir. BOZKURT-BABUR çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını sağlayacaktır.

6) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, ilgili kişi tarafından sorumlu bir tarafa yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta sunulan, kendileriyle ilgili kişisel verileri almak için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen direktif ve düzenlemelerin hakkına sahiptir. Ayrıca, işlemenin 6. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Fıkrasının Bir GDPR’ye Mektubu veya Madde 9 Paragrafın 9 Paragrafı uyarınca izne dayalı olması koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişiden engel olmaksızın bu verileri sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkına sahipsiniz. 2 harf bir DS-GVO veya Madde 6 paragraf 1 harf b DS-GVO’ya göre bir sözleşmede ve işleme otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir, kamu yararına olan veya sorumlu kişiye verilen resmi makamın icrasında gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olmadığı durumlar hariç. Ayrıca, GDPR Madde 20 (1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine iletilmesini sağlama hakkına sahiptir, bu teknik olarak mümkün olduğu sürece ve bu, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemez. Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için ilgili kişi her zaman bir BOZKURT-BABUR çalışanı ile iletişime geçebilir. sorumlu kişiye atanmış olan. Ayrıca, GDPR Madde 20 (1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, ilgili kişi kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine aktarılması hakkına sahiptir, bu teknik olarak mümkün olduğu sürece ve eğer bu, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemez. Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için ilgili kişi herhangi bir zamanda bir BOZKURT-BABUR çalışanı ile iletişime geçebilir. sorumlu kişiye atanmış olan. Ayrıca, GDPR Madde 20 (1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, kişisel verilerin doğrudan sorumlu bir kişiden diğerine iletilmesini isteme hakkına sahiptir, bu teknik olarak mümkün olduğu sürece ve bu, diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemez. Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için ilgili kişi her zaman bir BOZKURT-BABUR çalışanı ile iletişime geçebilir. Teknik olarak mümkün olduğu ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi koşuluyla. Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için ilgili kişi her zaman bir BOZKURT-BABUR çalışanı ile iletişime geçebilir. teknik olarak mümkün olduğu ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi koşuluyla. Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için ilgili kişi herhangi bir zamanda bir BOZKURT-BABUR çalışanı ile iletişime geçebilir.

7) İtiraz Hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir, bu da Madde 6 Paragraf 1 Harf e’ye dayanmaktadır. veya f DS-GVO nesneye yerleştirilir. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Bir itiraz durumunda, BOZKURT-BABUR, veri sahibinin çıkarlarına, haklarına ve özgürlüklerine ağır basan işlemeye yönelik zorlayıcı meşru nedenleri ispatlayamadığımız veya işleme, iddia etme, uygulama veya işleme hizmet etmedikçe artık kişisel verileri işlemeyecektir. Yasal iddiaların savunulması. BOZKURT-BABUR kişisel verileri işliyorsa, Doğrudan postayı işletmek için, veri konusu herhangi bir zamanda bu tür reklamların amacı için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda doğrudan postayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibinin doğrudan pazarlama amacıyla BOZKURT-BABUR işlemesine itiraz etmesi durumunda, BOZKURT-BABUR kişisel verileri artık bu amaçlarla işlemeyecektir. Buna ek olarak, veri konusu, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, BOZKURT-BABUR tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya 89. maddenin 1 DS paragrafına uygun olarak istatistiksel amaçlarla yürütülen kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. -GVO, itirazda bulunmak için yer alır. Bu tür bir işlem, kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek için gereklidir. İtiraz hakkını kullanmak için veri sahibi herhangi bir BOZKURT-BABUR çalışanıyla veya başka bir çalışanıyla doğrudan iletişime geçebilir. Veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, 2002/58 / EC Direktifi ne olursa olsun, teknik şartnamelerin kullanıldığı otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz hakkını kullanmakta serbesttir.

8) Profil oluşturma dahil münferit durumlarda otomatik kararlar

kabul edilebilir ve bu yasal hükümler, veri konusunun hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru menfaatlerini veya (3) veri konusunun açık rızası ile korumak için uygun önlemleri içerir. Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızası ile verilmişse, BOZKURT-BABUR, hak ve özgürlüklerin yanı sıra, Veri sahibinin meşru menfaatlerini korumak, en azından sorumlu kişi tarafından bir kişinin müdahalesini alma, kendi pozisyonunu ifade etme ve karara itiraz etme hakkı.

9) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik onaylarını herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir. Veri konusu, rızasını geri çekme hakkını ileri sürmek isterse, herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

10) Uygulamalarda ve başvuru sürecinde veri koruma

İşlemden sorumlu kişi, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik olarak da yapılabilir. Bu, özellikle bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik olarak, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiye sunması durumunda geçerlidir. İşlemden sorumlu kişi bir başvuru sahibiyle bir iş sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler istihdam ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. İşlemden sorumlu kişi, başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, Silme işleminden sorumlu kişinin diğer meşru menfaatleriyle çelişmemesi koşuluyla, başvuru belgeleri ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda bir başka meşru çıkar, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki yargılamalarda ispat yüküdür.

11) Google Analytics Kullanımı
Bu web sitesi, Google Inc.’in bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır (aşağıdaki: Google). Google Analytics, “çerezler”, yani bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları kullanır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bununla birlikte, bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi nedeniyle, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde önceden kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve istisnai durumlarda orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.
Veri işlemenin amacı, web sitesinin kullanımını değerlendirmek ve web sitesindeki faaliyetler hakkında raporlar derlemektir. Web sitesinin ve internetin kullanımına bağlı olarak, diğer ilgili hizmetler de sağlanacaktır. İşlem, web sitesi operatörünün meşru menfaatine dayanmaktadır.
Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek Google’ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ve bu verileri Google tarafından işlemesini engelleyebilirsiniz. ve yükleyin: Google Analytics’i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisi.

Tarayıcı eklentisine ek veya alternatif olarak, bu bağlantıyı tıklayarak web sitemizde Google Analytics tarafından izlenmesini engelleyebilirsiniz. Cihazınıza bir devre dışı bırakma çerezi yüklenecektir. Bu, çerez tarayıcınızda kurulu kaldığı sürece bu web sitesi ve bu tarayıcı için Google Analytics tarafından gelecekte toplanmasını önleyecektir.

12) Adobe Analytics Kullanımı
Bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics’i kullanır. Adobe Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları gibi çerezler kullanır. Bir web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısından Adobe Datacenter’a bir izleme veri seti iletilirse, yaptığımız sunucu ayarı IP adresinin coğrafi konumlamadan önce anonimleştirilmesini sağlar, yani IP adresinin son sekizlisinin yerini sıfırlar alır. İzleme paketi kaydedilmeden önce, IP adresi bireysel jenerik IP adresleriyle değiştirilir.
Adobe, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için bu bilgileri kullanacaktır. Adobe Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Adobe verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Ancak bu teklif, kullanıcılara bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceklerini bildirmektedir. Kullanıcılar ayrıca Adobe’nin tanımlama bilgisi tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımlarıyla ilgili olarak (IP adresiniz dahil) ve aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini kullanarak bu verileri Adobe tarafından işlemesini engelleyebilir. -İndirin ve yükleyin:  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

13) kitaplıkların kullanımı (web yazı tipleri)
İçeriğimizi tarayıcılarda doğru ve grafiksel olarak çekici sunmak için web sitesi kitaplıkları ve aşağıdaki gibi yazı tipi kitaplıkları kullanıyoruz. B. Google Web Yazı Tipleri (https://www.google.com/webfonts/). Birden fazla yüklemeyi önlemek için Google web yazı tipleri tarayıcınızın önbelleğine aktarılır. Tarayıcı Google Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa veya erişimi engelliyorsa, içerik standart bir yazı tipinde görüntülenir.
Kitaplıkları veya yazı tipi kitaplıklarını çağırmak, kitaplık operatörüyle otomatik olarak bir bağlantıyı tetikler. Bu tür kitaplıkların operatörlerinin verileri toplayıp toplamayacağı ve eğer öyleyse, hangi amaçlarla olduğu da şu anda belirsizdir.

Google kütüphane operatörünün gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/

14) Adobe Typekit’i kullanma
Web sitemizin görsel tasarımı için Adobe Typekit kullanıyoruz. Typekit, Adobe Systems Software Ireland Ltd. tarafından sağlanan bir hizmettir. bu bize bir yazı tipi kitaplığına erişmemizi sağlar. Kullandığımız yazı tiplerini entegre etmek için, tarayıcınızın ABD’deki bir Adobe sunucusuna bağlanması ve web sitemiz için gerekli yazı tipini indirmesi gerekir. Adobe, web sitemize IP adresinizden erişildiği bilgisini alır. Adobe Typekit hakkında daha fazla bilgi, buradan erişebileceğiniz Adobe’nin veri koruma bilgilerinde bulunabilir:
15) Ödeme yöntemi 
1)  PayPal : İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesinde PayPal’ın bileşenlerini entegre etmiştir. PayPal bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ödemeler, sanal özel veya ticari hesaplar olan sözde PayPal hesapları aracılığıyla işlenir. PayPal, bir kullanıcının PayPal hesabına sahip olmaması durumunda, sanal ödemeleri kredi kartlarıyla işleme seçeneği de sunar. Bir PayPal hesabı bir e-posta adresiyle yönetilir, bu nedenle klasik bir hesap numarası yoktur. PayPal, üçüncü şahıslara çevrimiçi ödeme başlatmayı veya ödeme almayı mümkün kılar. PayPal ayrıca bir vekil olarak hareket eder ve alıcı koruma hizmetleri sunar.
PayPal’ın Avrupa’da faaliyet gösteren şirketi PayPal (Avrupa) S.à.rl & Cie’dir. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lüksemburg, Lüksemburg.
İlgili kişi, sipariş verme işlemi sırasında çevrimiçi mağazamızda ödeme seçeneği olarak “PayPal” ı seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak PayPal’a iletilecektir. Bu ödeme seçeneğini seçerek, ilgili kişi, ödeme işlemi için gerekli kişisel verilerin aktarılmasına izin verir.
PayPal’a iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası veya ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Satın alma sözleşmesini işlemek için ilgili siparişle ilgili kişisel veriler de gereklidir.
Verilerin iletilmesinin amacı, ödemeleri işlemek ve sahtekarlığı önlemektir. İşlemden sorumlu kişi, özellikle iletimde meşru bir menfaat varsa, kişisel verileri PayPal’a iletecektir. PayPal ile işlemden sorumlu kişi arasında alınıp verilen kişisel veriler PayPal tarafından kredi kuruluşlarına iletilebilir. Bu iletimin amacı kimliğinizi ve güvenilirliğinizi kontrol etmektir.
PayPal, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olduğu veya veriler adına işleneceği ölçüde, bağlı şirketlere ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere kişisel verileri aktarabilir.
Veri sahibi, PayPal ile istediği zaman kişisel verilerin işlenmesine yönelik onayını iptal etme seçeneğine sahiptir. İptal, ödeme işleme (sözleşmeye dayalı) için işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez.
PayPal’ın mevcut veri koruma düzenlemeleri https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full adresinde bulunabilir.
2) Klarna:  Kontrolör, Klarna bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. Klarna, hesapta satın alma veya esnek taksit ödemeleri sağlayan bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Klarna, alıcı koruması veya kimlik ve kredi kontrolü gibi ek hizmetler de sunar.
Klarna, Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç tarafından işletilmektedir.
İlgili kişi, çevrimiçi mağazamızdaki sipariş verme sürecinde ödeme seçeneği olarak “hesaptan satın alma” veya “satın alma kiralama” seçeneğini seçerse, ilgili kişinin verileri otomatik olarak Klarna’ya iletilecektir. Bu ödeme seçeneklerinden birini seçerek, ilgili kişi fatura veya taksitli satın alma işleminin işlenmesi veya kimlik ve kredi itibarının kontrol edilmesi için gereken kişisel verilerin aktarılmasına izin verir.
Klarna’ya iletilen kişisel veriler genellikle ad, soyad, adres, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası ve bir fatura veya taksitli satın alma işlemini işlemek için gerekli olan diğer verilerdir. . Satın alma sözleşmesini işlemek için ilgili siparişle ilgili kişisel veriler de gereklidir. Özellikle, banka bilgileri, kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu, ürün sayısı, ürün numarası, mal ve hizmetlere ilişkin veriler, fiyatlar ve vergi ücretleri, önceki satın alma davranışına ilişkin bilgiler veya ilgili kişinin mali durumuna ilişkin diğer bilgiler gibi karşılıklı ödeme bilgileri alışverişi olabilir. .
Verilerin aktarımı özellikle kimlik doğrulama, ödeme yönetimi ve dolandırıcılığın önlenmesi için tasarlanmıştır. İşlemden sorumlu kişi, özellikle aktarımda meşru bir menfaat varsa, kişisel verileri Klarna’ya iletecektir. Klarna ile işlemden sorumlu kişi arasında değiş tokuş edilen kişisel veriler, Klarna tarafından kredi kuruluşlarına iletilir. Bu iletimin amacı kimliğinizi ve güvenilirliğinizi kontrol etmektir.
Klarna ayrıca kişisel verileri bağlı şirketlere (Klarna Group) ve hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu veya veriler adına işleneceği sürece aktarır.
Bir sözleşmeye dayalı ilişkinin kurulmasına, uygulanmasına veya sonlandırılmasına karar vermek için Klarna, ilgili kişinin önceki ödeme davranışına ilişkin verileri ve bilgileri ve ayrıca gelecekteki davranışları için olasılık değerlerini (sözde puanlama) toplar ve kullanır. Puanlamanın hesaplanması, bilimsel olarak kabul edilmiş matematiksel-istatistiksel yöntemlere dayanılarak yapılır.
İlgili kişi, Klarna’nın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda geri alma seçeneğine sahiptir. İptal, ödeme işleme (sözleşmeye dayalı) için işlenmesi, kullanılması veya iletilmesi gereken kişisel verileri etkilemez.
Klarna’nın mevcut veri koruma düzenlemeleri https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf adresinde bulunabilir.
3)  Sofortüberweisung/ HAVALE:  İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesinde Sofortüberweisung bileşenlerini entegre etmiştir. Sofortüberweisung, İnternet üzerindeki ürün ve hizmetler için nakitsiz ödeme yapılmasını sağlayan bir ödeme hizmetidir. Sofortüberweisung, çevrimiçi perakendecinin hemen bir ödeme onayı aldığı teknik bir süreçtir. Bu, bir perakendecinin siparişten hemen sonra müşteriye malları, hizmetleri veya indirmeleri teslim etmesini sağlar.
Sofortüberweisung’un işletme şirketi, SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Almanya’dır.
Online mağazamızdaki sipariş sürecinde ilgili kişinin ödeme seçeneği olarak “Sofortüberweisung” u seçmesi durumunda ilgili kişinin verileri otomatik olarak Sofortüberweisung’a iletilecektir.